Neem contact met ons op

Wifi hotspot voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden Klantennetwerk Auto Service Tilburg

Gebruiksvoorwaarden & Disclaimer:
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de aanbieding van draadloos publiek internet (PWLAN) door Auto Service Tilburg.

Auto Service Tilburg biedt internettoegang aan via een onbeveiligd draadloos netwerk (wifi) welke de standaarden 802.11b en 802.11g ondersteunt.

Door gebruik van deze diensten aanvaardt u deze gebruiksvoorwaarden en verbindt u er zich toe deze gebruiksvoorwaarden na te leven. Auto Service Tilburg kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de diensten of van het gebruik dat hiervan, rechtstreeks of onrechtstreeks, wordt gemaakt.

Auto Service Tilburg kan geen garanties geven met betrekking tot de snelheid van de internetverbinding. Deze zal doorgaans worden afgestemd op het aantal gasten, zodat een ieder normaal gebruik kan maken van internettoepassingen als e-mail (webmail) en het bezoeken van websites. Het is dus mogelijk dat breedbandtoepassingen (zoals You Tube en uitzendinggemist) niet of niet optimaal werken.

Ontvangt u een gratis toegangscode voor een bepaalde tijd, dan heeft u gedurende die tijd (bijvoorbeeld 4 uur) aaneengesloten toegang tot internet. De tijd loopt vanaf het invoeren van de toegangscode.

Hyperlinks:
Indien via de diensten van Auto Service Tilburg links tot stand worden gebracht met andere sites op het internet – rechtstreeks of via zoekmachines – is Auto Service Tilburg niet aansprakelijk voor de links, de inhoud of het bestaan van deze andere sites. Auto Service Tilburg heeft immers geen enkele controle over de links, de inhoud of over andere kenmerken van deze websites. Eenieder die gebruik maakt van deze zoekmachines dient er zich bewust van te zijn dat internet informatie kan bevatten die onwettelijk, onrechtmatig of schadelijk kan zijn, en erkent dat Auto Service Tilburg geenszins in staat is toezicht uit te oefenen op gebeurlijke onwettige, onrechtmatige informatie die via internet wordt verspreid. Auto Service Tilburg kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op zijn sites.

Verbintenis van de gebruiker:
Als gebruiker van het klantennetwerk van Auto Service Tilburg verbindt u zich aan de volgende voorwaarden:

– het is niet toegestaan e-mail te versturen voor commerciële doeleinden,zoals maar niet uitsluitend nieuwsbrieven of andere uitingen van commerciële aard, in de volksmond vaak “spam” genoemd;

– het is niet toegestaan, voor zover niet gedekt door voorgaande punt, email te versturen aan groepen geadresseerden, tenzij dit allen geadresseerden zijn die u in de privésfeer persoonlijk kent.

– het is niet toegestaan via de aangeboden internettoegang activiteiten te ontplooien die in strijd zijn met de goede zeden, waarbij de goede zeden in hun dagelijkse betekenis bedoeld worden;

– het is niet toegestaan via de aangeboden internettoegang activiteiten te ontplooien die in strijd zijn met de Nederlandse wet;

– het is niet toegestaan via de aangeboden internettoegang activiteiten te ontplooien die een provocatie zijn tot het plegen van misdaden en wanbedrijven;

– het is niet toegestaan via de aangeboden internettoegang communicatieplatformen voor groeperingen van misdadigers te faciliteren of gebruiken;

Privacy:
Auto Service Tilburg bewaart uitsluitend informatie omtrent de gebruikers die nodig of nuttig is voor het aanbieden van de diensten en waartoe Auto Service Tilburg eventueel wettelijk verplicht is.


Feedback